Šta kad nas obuzme strahovit bes i ljutnja?

  • 🏠
  • Blog
  • Šta kad nas obuzme strahovit bes i ljutnja?
Bes i ljutnja, kako se osloboditi negativnih emocija i anksioznost

Bes i ljutnja su osećanja koja svi osećamo u različito vreme i u različitim stepenima. Osećanja besa i ljutnje mogu se pojaviti u mnogim različitim kontekstima: kada doživite nepravdu, loš tretman ili jednostavno ne dobijate ono što želite. Iskustvo ljutnje može se kretati od blage iritacije, preko frustracije, pa sve do zaglušujućeg besa. Čak i dosada je blaga verzija ljutnje, u vidu nezadovoljstva sa onim što se trenutno dešava.

Da li osećanje ljutnje može ponekad biti dobro za nas? Bez osećanja ljutnje i besa, ne bi se usprotivili nepravdi. Bes je unutrašnji alarm koji nam govori da nešto nije u redu. Ono što ljudi ne shvataju je da je ljutnja u stvari, sekundarna emocija. Šta to znači? Ljutnja obično “maskira” neke od primarnih emocija, poput straha ili tuge. Strah uključuje stvari kao što su anksioznost, stres i briga. Tuga potiče od iskustva gubitka, razočarenja ili obeshrabrivanja.

Osećaj straha i tuge je prilično neprijatan za većinu ljudi. jer im se čini da su ranjivi i često nemaju kontrolu. Zbog toga ljudi često izbegavaju ova osećanja na bilo koji način. Jedan od načina za to je podsvesno pomeranje u besno raspoloženje. Ljutnja može da obezbedi rast energije i učiniti da se osećate više angažovanim, umesto da se osećate ugroženim ili bespomoćnim. U suštini, ljutnja može biti sredstvo za prividno stvaranje osećaja kontrole i moći, kada se osetite ranjivo i nesigurno.

Dugogodišnji bes i ljutnja je kao teg koji vam visi oko vrata.  Ljutnja i bes koje još niste prevazišli, mogu stvoriti emocionalne i fizičke probleme koji će uticati pre svega na vaše zdravlje, a i na čitavu dinamiku vašeg života.

Bes i ljutnja postaju prošlost uz ovih  pet koraka

Pročistite vaš nagomilan bes i ljutnju

Prvi korak za rešavanje starog besa je da ga probudite, prosvetlite i promešate u sebi, metaforički rečeno.

Konstatujte vašu ljutnju. Zatim se fokusirajte na vaš dah. Vaša pažnja vas zadržava ovde i sada, opuštajući vas i pomažući vam da osetite osećanja, emocije i druge unutrašnje senzacije koje vam govore šta se događa s vama.

 Ispoljite svoja osećanja kroz pisanje

Ruke, stopala i glas su ključni kanali za oslobađanje emocionalne energije iz tela. Stoga, pisanje koje povezuje um i ruke, može olakšati otpuštanje osećanja. Ova tehnika može efikasno da “prodrma” zaglavljene emocije i izbaci ih van tela. Time se smanjuje ili sprečava toksično emocionalno nagomilavanje, koje se kod nekih ljudi dešava tokom celog života. Zapisivanje svojih emocija, bez ikakvih procena, je jedan je od najbržih načina da postanete svesni onoga što se dešava unutar vas.

 Podelite svoju priču

Treći način da pažljivo istražite i izrazite svoj bes i ljutnju izazvanih nekim uznemirujućim incidentima, jeste da ih podelite sa drugom osobom.

Kada čujete da i drugi imaju slična iskustva pomoći vam da shvatite da niste sami. Pomerite svoju perspektivu od samoosuđivanja do samoprihvatanja.

Pronađite vašu novu istinu

Kada deca doživljavaju traumu ili povredu u odnosima vezivanja, oni razvijaju verovanje, i pričaju o tome kako bi stvorili smisao o onome što se desilo i kako da se sa tim suoče. Ovo je i korisno, kao i prepreka, jer je priča skoro uvek ograničavajuća i zasnovana na strahu.

Iako ovu istinu, tj. stara uverenja, možda osećate kao zaštitu u neko vreme, to će ograničiti iskustvo vaših ljubavnih odnosa kasnije u životu. Verovanja koja se formiraju kao odgovor na povredu su uvek ograničavajuća i sprečavaju nas da dobijemo ono što stvarno želimo u životu.

Ideja je pronaći novu istinu za sebe; poruka koja će nadoknađivati i zameniti ograničavajuće verovanje-staru istinu, koju ste razvili kao dete. Ova nova istina, čak i mnogo godina kasnije, može biti izuzetno oslobađajuće iskustvo.

 Napravite ceremoniju otpuštanja, “bes i ljutnja” zbogom

Moćan način otpuštanja ljutnje, zajedno sasvim povređenim i ljutitim osećanjima, kao i ograničavajućim uverenjima, jeste stvarno fizičko oslobađanje.

Budite kreativni i izaberite aktivnost koja će vam pomoći u tome. Na primer, negde bacajte kamenje na nekom bezbednom mestu, ili pronađite neki prostor da biste “protresli” svoje telo i oslobodili negativnu energiju. Uradite ovakvih vežbi koliko god možete i iskoristite svoju maštu do kraja.

Svi ovi koraci su alati koji vam pomažu da oslobodite ljutnju i povređena osećanja, koja se dešavaju svima od nas na životnom putu. Zapamtite, da bi se oslobodimo ljutnje i svih toksičnih osećanja koja ostaju u nama, moramo ih “dovesti na površinu” i obraditi. Jer, to su samo osećanja, kojima možemo ovladati i otkriti nove istine koje nam pomažu da krenemo napred pozitivno.

Da biste više saznali o ljutnji, strahu, depresiji i mnogim drugim stvarima, i kako ih se rešiti, pročitajte više o svemu tome ovde.